(my lonely room) - مطالب بهمن 1395

مطالب زیبا

جستجوگر سایت

بـــــــــ♥ـــــــــرف

. * ./۰۰\. *.
. * (‘_’) * .
* . ( : ) . *
. *( : )* .
ببین چه آدم برفی نازی درست کردم!
با این که خیلی دوستش دارم،مال تو!

عکس: آدم برفی وارونه

الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است

مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف!
دختر خوشگل در میان برف

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: برف ، مبار ، دنیا ، سیاهی ،
[ شنبه 30 بهمن 1395 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

♥ LIFE ♥

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه …
ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
و دلم بس تنگ است
باز هم می‌خندم
آنقدر می‌خندم که غم از روی رود…
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید در پس این باران
گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان…

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: زندگی ، LIFE ، ♥♥ ، فرصت ،
[ شنبه 30 بهمن 1395 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

.....غصهسلامتى همه اونایى که همیشه تو جمع میگن و میخندن
ولى دو دقیقه که باهاشون تنهایى حرف بزنى میفهمى یه دنیــــــا غصه دارن

نتیجه تصویری برای عکس نوشته ی غصه های یواشکی

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: دختر ، غصه ، سلامتی ، دروغ ،
[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 04:14 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

رفـــــــــــــ♥ــــــاقت

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد
اونم اینه که رفــــــ
ــــــــــیق اونی نیست که باهاش خوشی،
رفــــــ
ـــــــــیق اونیه که بدون اون داغونی !

refigh (2)


رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیــ
ـــق پیرشــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیــ
ـــق سیرشـــــــــــــىموضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: رفیق ، کوه ، مثل ، ارتش ،
[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ

ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ،

ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ،

ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ .

ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .

ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ،

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ .

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ!!


عکس دختر تنها

موضوعات: اجتماعی ، هنری ، احساسی ، فرهنگی ،
برچسب ها: کفش ، اشتباه ، مرور ، زمان ،
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 07:01 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

خـــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــــدا

عـــــاشق آرامــــش اســــمتم


♥♡♥♡خــــــــــــدا♥♡♥♡

عکس و تصویر خدایا ... عاشق ارامش.. اسمتم...

حرفــــــــــــــــــــــــــــــی ندارم فقــــــــــــــــــــــــــط میخواستــــــــــــــــــــم بــــــــــــــگم:

عاشق اون بالاسریم و میدونم ک بهم همیشه و همه جا کمک میکنه


تصویر مرتبط

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: خدا ، عاشق ، آرامش ، اسمتم ،
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

همینجــــــــــــــــــــــــــــــ☺ـــــــــــــوری


مَن‍ْ....
تْو زِندِگیم‍ْ
حَتّی به‍ِ اِشتِباهامَم‍ْ
اِِفتِخارْ میکُنَم‍ْ...
خودِت‍ْ باش‍ْ !!
.
.
.

 

  وَقتـــــــــــے ڪـِـــہ ڪــــــــآرے دآرن

  مــــــــآ آچـــــــــآر فــَـــرآنســـــــــہ ایـــــــم

  وَقتـــــــــے مـــــــــآ ڪـــــــــآرے دآریــــــــــم

  دَریـــــــغ اَز یــــِــ فــــــآزمِتـــ
ــــــر ههـــــــــــــــ
.
.
.


چیــزِ ✖️بــــدے✖️ کــہ از آدمـــــاےِ

 ✓خــــوب✓ یــــاد گـــــرفتــم…

 ایـــن بــــود کـــہ فـهـمـیـــــــدم همـیـــشـھ↭

 خــــــوبـــے ☜بـــَــــــــده☞

.
.
.

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: همینجوری ، شکسته ، خط ،
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ maryam ] [ نظرات () ]

گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهی

گاهی نه آشنا درد را می فهمد☺
نه حتی صمیمی ترین دوست☺
گاهی باید تنهایی ، درد را فهمید☺
تنهایی ، خلوت کرد☺
تنهایی ، آرام شد☺
و ‌تنها خدا می داند☺
چه می گذرد در دلت . . .☺
tanhaei (1)

موضوعات: اجتماعی ، احساسی ، هنری ، فرهنگی ،
برچسب ها: گاهی ، باید ، خدا ، تنهایی ،
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 05:42 ب.ظ ] [ maryam ] [ دوســــــــــ♥ـت دارم نظـــــــ☺ـر تو بدونـــــــــــــــم () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic